Treaty of Waitangi

Privacy Foundation New Zealand commitment to Te Tiriti o Waitangi (Treaty of Waitangi)

Kei te pūmau a PFNZ ki te urupare ki te Māori hei tangata whenua me te whakanui i Te Tiriti o Waitangi hei tuhinga tūāpapa o Aotearoa.

Ko tā tēnei:

  • Ka whakapau kaha a PFNZ ki te tautoko i te tino rangatiratanga o te Māori mō ō rātou taonga kitea me te taonga korekite.
  • Ka tautoko a PFNZ i te whanaketanga o ngā ture tūmataiti me ngā kaupapa here e ōrite ana ki Te Tiriti o Waitangi.
  • Ka whai a PFNZ ki te mahi ngātahi me te Māori ki te whakatairanga i ngā putanga tūmataiti pai mō Aotearoa.

PFNZ is committed to being responsive to Māori as tangata whenua and recognising Te Tiriti o Waitangi as Aotearoa New Zealand’s founding document.

This means:

  • PFNZ advocates for tino rangatiratanga of Māori over their tangible and intangible taonga;
  • PFNZ supports the development of privacy laws and policy that accords with Te Tiriti o Waitangi;
  • PFNZ seeks to work in partnership with Māori to advance positive privacy outcomes for Aotearoa.

N.B. This is our first effort and we invite suggestions for improvement.